Swedish Electromobility Centre – en katalysator för nya fordonsteknologier

Swedish Electromobility Centre (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC) är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon och laddinfrastruktur. Vi enar Sveriges kompetens inom e-mobility och utgör en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle.

Swedish Electromobility Centres drivkraft är att utforska drivsystem för el- och hybridfordon, hitta de bästa lösningarna och analysera delsystemen. Vi bedriver industrirelevant forskning inom e-mobility och genomför studier av olika teknologier för att bedöma deras potential. Genom utbildning, forskning och utveckling underlättar vi samarbeten mellan industri och akademi och bidrar med kunskap och kompetens. Våra aktiviteter gör oss till en aktör i nationella och internationella sammanhang som rör elektrifiering av fordon.