30 miljoner till forskning om nästa generations batterier

torsdag, januari 30, 2014

Energimyndigheten satsar ca 30 MSEK på framtidens batterier i ett flertal projekt via sitt batterifondsprogram. SHC-forskare från Uppsala universitet, Scania och Chalmers är involverade i forskningen som leds från Chalmers.

Aleksandar Matic (Teknisk fysik) leder den största satsningen på ”Nästa generations batterier” tillsammans med Patrik Johansson (likaså Teknisk Fysik och SHC-forskare) och Anders Palmqvist (Kemi- och bioteknik), som nu tilldelas 11 MSEK. Målet är att ta fram alternativ till dagens litiumbatterier för elektrifiering av fordon (electromobility).

– Syftet här är att se hur och om vi kan förvänta oss nya typer av batterier, baserade på andra grundämnen (Li/S, Na, Mg, Al) som kan erbjuda avsevärt längre körsträckor för el-/hybridfordon eller till en avsevärt lägre kostnad. I och med att vi fokuserar på alternativ som är hållbara även på lång sikt så finns det även en ”extra” miljövinst, säger Aleksandar Matic.

Patrik Johansson håller i två projekt som totalt får 14 MSEK, för att ta fram nya batterisalter och högtemperaturlitiumbatterier tillsammans med forskare från Uppsala universitet, Lunds universitet och Scania. I dessa projekt deltar ytterligare två av SHCs forskare: Torbjörn Gustafsson (Uppsala) och Pontus Svens (Scania). Patrik är dessutom delaktig i två mindre projekt som leds från KTH respektive Autoliv.

– Vi samverkar med andra forskare för att hitta nya spännande material och koncept t.ex. batterier baserade på kolfibrer, men vi tar även ett ansvar för att tillsammans med svensk industri (Scania, Autoliv, m. fl.) utveckla säkrare batterier och även testa dagens batterier, där vi utnyttjar vår expertis inom karaktärisering. Ibland ligger målet i sig på systemnivå – om vi kan utveckla batterier som kan arbeta vid högre temperaturer så kan t.ex. fordonens kylsystem nerdimensioneras, säger Patrik Johansson.

Energimyndigheten ger också Johan Scheers, forskare vid avdelningen, möjlighet att etablera sig i fältet genom en satsning på Li-luftbatterier.

Samtliga projekt har rådgivare från svensk fordonsindustri kopplade till sig, för att stärka möjligheterna för överföring av kompetens, ytterligare samverkan och nyttiggörande.