Christofer Sundstrom
De metoder Christofer Sundström föreslagit kan öka den diagnostiska prestandan avsevärt, och samtidigt minska antalet sensorer

Bättre diagnostik på fordonsnivå

tisdag, april 22, 2014

Christofer Sundström har undersökt fördelarna med att utforma en enda diagnossystem för att övervaka flera fordonskomponenter. De metoder han tagit fram gör det mycket lättare att upptäcka och lokalisera ett fel.

Lagstiftning och säkerhetskrav gör det nödvändigt att övervaka komponenter i ett fordons drivlina. Detta görs med hjälp av ett diagnossystem i fordonet som upptäcker om ett fel uppstått. När detta inträffar är nästa viktiga steg att fastställa platsen för felet.

– När ett fordon hybridiseras ökar komplexiteten, vilket leder till höga krav på diagnossystemet, säger Christofer Sundström , doktorand vid Institutionen för systemteknik , Linköpings universitet.

– I hybridiserade fordon finns en frihet för hur elmaskinen och förbränningsmotorn används för framdrivningen. Därför är det viktigt att studera hur utformningen av den övergripande energihanteringsstrategin påverkar möjligheten att bedriva felövervakning.

Vanligen finns det ett diagnossystem för varje komponent i drivlinan. I sitt doktorandprojekt har Christofer Sundström istället valt att undersöka fördelarna med att ha ett enda diagnossystem som övervakar flera komponenter. I sin avhandling föreslår han bland annat en metod som kombinerar en exakt modell för ett felfritt fall med en annan modell av samma system som beskriver hur felen påverkar det övervakade systemet. Resultatet gör det möjligt att upptäcka ett fel och samtidigt lokalisera den defekta delen, utan omfattande modellering.

För att undersöka olika designstrategiers inverkan på den diagnostiska prestandan, har Christofer Sundström utvecklat en matematisk modell av en hybridlastbil för fjärrtransporter, som inkluderar en ny modell för den elektriska maskinen. Flera diagnossystem har utformats och utvärderats med hjälp av denna simuleringsmiljö. Christofer Sundström fann att samspelet mellan komponenternas arbetspunkter i drivlinan och den diagnostiska prestandan är starkare i ett system som bygger på få sensorer jämfört med ett system som bygger på flera sensorer.

Med hjälp lastbilsmodellen har Christofer Sundström kunnat visa att de metoder han föreslagit kan öka den diagnostiska prestandan avsevärt, och samtidigt minska antalet sensorer.

Projektet ”Overall monitoring and diagnosis of hybrid electric vehicles in realistic scenarios” är en del av Svenskt hybridfordonscentrum och har utförts vid Linköpings universitet.

Christofer Sundström försvarar sin avhandling den 25 april 2014.

Text: Emilia Lundgren