Gränsöverskridande diskussioner om BMS på SHCs tvärtemamöte

torsdag, mars 31, 2016

Presentationer varvades med gruppdiskussioner under en intensiv dag på KTH, då forskare och ingenjörer från SHCs fyra temaområden möttes för att prata om Battery Management System ur flera olika perspektiv.

Open Lab på KTH var fyllt till sista platsen när deltagare från alla SHCs temagrupper samlats för att prata och om BMS från olika synvinklar.

Matilda Klett, temaforskare i tema Energilagring , hade anordnat mötet.
”Varför har vi valt detta ämne?” frågade hon i sin introduktion. ”Därför att BMS har central betydelse för strategisk drift och batterianvändning, och samtidigt utgör en mötesplats för olika perspektiv, från batteriforskning till energihantering i fordonet.”

Läs hela artikeln på den engelska sidan.