Bränsleceller på agendan för Swedish Electromobility Centre

onsdag, februari 8, 2017

Intresset för bränslecellsteknologi växer världen över. Swedish Electromobility Centre och Energiforsk får nu fortsatt finansiering för sin globala teknikbevakning av bränslecellsområdet. Samtidigt blir bränsleceller ett temaområde i Swedish Electromobility Centre, som därmed breddar sitt nätverk av forskare och industriaktörer.

Intresset för att driva fordon med vätgas med hjälp av bränsleceller växer globalt, hos såväl fordonsindustrin som hos tillverkare av komponenter och system. Att vätgas och bränsleceller kan användas för reservkraft till exempelvis mobilbasstationer och för att förse byggnader med värme och el uppmärksammas också allt mer.
Energimyndigheten ger nu fortsatt finansiering till teknikbevakning av bränslecellsområdet i ytterligare två och ett halvt år. Teknikbevakningen bedrivs av Swedish Electromobility Centre (tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum, SHC) och Energiforsk sedan 2013, och har pågått i olika former i omkring tjugo år. Förutom global bevakning och analys kommer projektet att genomföra FoU-studier och sprida information om forskning och utveckling inom området.
Bertil Wahlund
Bertil Wahlund, Energiforsk, koordinerar teknikbevakningen av bränsleceller som bedrivs tillsammans med Swedish Electromobility Centre.

Objektiv bevakning för akademi och industri
Bertil Wahlund från Energiforsk koordinerar teknikbevakningsdelen i projektet, liksom tidigare.  Uppdraget är att leverera en objektiv, relevant och realistisk bild av forsknings- och utvecklingsläget inom hela bränslecellsområdet, till nytta för såväl industrin som forskarvärlden. Bertil lyfter fram utvecklingen för svenska företag som Powercell och Sandvik som ett de av områden som är intressanta att följa, och ger flera andra exempel:

– Inom transportområdet ska det bli spännande att se hur det går med fordonsföretagens satsningar, där Toyota ligger i framkant, liksom att följa demoprojekten för tunga fordon och truckar. Systemintegration är också en viktig fråga, och teknikfrågor som kostnad och livslängd är alltid intressanta.

Bred grupp nya aktörer i nätverket
I Swedish Electromobility Centres temaområden samlas akademi och industri kring ett specifikt forskningsområde genom kunskapsintensiva möten, seminarier och forskningsprojekt. Bränsleceller blir nu centrumets femte temaområde, som därmed omfattar alla tekniker för att tillföra energi till en elmotor.  Göran Lindbergh, professor i elektrokemi på KTH kommer att leda temagruppen.

I det nya temaområdet ingår inte enbart centrumets parter inom akademi och industri, utan även andra organisationer som är verksamma inom bränslecellsområdet. Det är alltså en bredare grupp av aktörer som nu välkomnas in i Swedish Electromobility Centres nätverk.

– Genom att bränsleceller blir ett temaområde ansluter vi flera nya forskare som tidigare inte deltagit i vår verksamhet, berättar föreståndare Elna Holmberg.  Att basen för samverkan breddas är viktigt för kunskapsöverföringen, och en av våra målsättningar.

Text: Emilia Lundgren

 

FAKTA: Bränsleceller för fordon
En bränslecell är en energiomvandlare som gör om vätgasens kemiska energi till elektricitet. Restprodukten är vatten, och värme bildas också under processen. Bränslecellstekniken är ett av flera alternativ för framtida fossiloberoende fordon. Förespråkare brukar framhålla att bränslecellsbilar har fördelar där batterifordon har nackdelar, som att räckvidden är betydligt större än för de flesta av dagens batteribilar och att det går ungefär lika snabbt att ”tanka” en vätgasbil som att fylla tanken med bensin.