Bredd och fördjupning i SHC etapp III

torsdag, oktober 29, 2015

Aktiv samverkan och fördjupad teknikdiskussion står på agendan när Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) går in i sin tredje etapp.

Hösten 2015 går SHC in i sin tredje fyraårsetapp som aktivt forum för forskning, samverkan och teknikdiskussion. Här samlas Sveriges akademi och fordonsindustri för att skapa en gemensam kunskapsplattform och säkra kompetensförsörjningen för nya fordonsteknologier.

Elna Holmberg
SHCs möten är teknikinjektioner säger föreståndare Elna Holmberg

Temaområden med teknik i fokus
Parternas engagemang i SHC märks bland annat genom arbetet i temagrupperna, som är SHCs stomme. Här möts experter från industri och akademi för kunskapsutbyte och fördjupning. Nu intensifieras verksamheten genom tätare möten med tydligt teknikfokus. Medlemmarna uppmuntras att ta med sig kolleger för en bredare spridning av kunskap och frågeställningar vid temagruppernas workshopar kring olika teknikfrågor.

-Kunskap måste delas av alla för att kallas gemensam, säger centrumföreståndare Elna Holmberg. Vi vill uppmuntra till insiktsfulla, resultatinriktade möten mellan akademi och industri i SHCs temaområden. Temamötena är teknik- och energiinjektioner!

SHCs temagrupper inriktar sig på de teknikområden som tillkommer i el- och hybridfordon jämfört med konventionellt framdrivna fordon, samt på fordonet i sitt sammanhang. Förutom arbetet inom temagrupperna driver SHC projekt och aktiviteter som engagerar flera temagrupper. Centrumet sprider fakta tvärs alla de vetenskapliga områdena och skapar kontakter mellan grupperna.

– SHCs tvärgående aktiviteter underlättar för forskare att få tillgång till kunskap som ligger utanför det egna expertområdet, säger Elna Holmberg.

Breddad kunskapsbas
Just nu arbetar temagrupperna intensivt med att utvidga projektportföljen för att öka bredden och kvaliteten på SHCs gemensamma kunskapsbas.

-SHC finansierar många egna projekt, men vi kommer att utöka vår portfölj med externt finansierade projekt identifierade och avgränsade av temagrupperna. Det finns en stor entusiasm i temagrupperna för detta, forskarna och ingenjörerna gör ett fantastiskt arbete.

Underlätta för samverkan och gemensamma projekt
Ett viktigt planerat nytillskott i verksamheten är att en s.k. temaforskare kommer att knytas till varje temaområde. Temaforskaren ska driva forskningsprojekt inom sitt temaområde men också vara beredd att sätta sig in i övriga temaområdens problemformuleringar, för att öka synergierna inom SHC. Hen kommer att leda och koordinera arbetet i temagruppen tillsammans med temaledaren och sprida kunskap om elektrifiering av transporter utanför SHC.

– Temaforskarna är vetenskapliga specialister med stor insyn och förståelse för utvecklingen av framtida transportsystem både i Sverige och internationellt, säger Elna Holmberg. De ägnar sig åt sin forskning samtidigt som de bygger nätverk inom området – ett väldigt roligt jobb!

Stort intresse från akademi och industri
Hur märks då de nya satsningarna inom SHC? Elna Holmberg berättar att engagemanget är stort och att många forskare och ingenjörer som ännu inte är medlemmar i SHC nu föreslår samarbeten.

-I Sverige saknar SHC motsvarighet inom området när det gäller att dela kunskap över gränserna och bygga en gemensam kunskapsbas, säger hon. Jag hoppas att de satsningar vi genomför nu gör att vi kan vara samhället till ännu större nytta under de kommande åren.

Om SHC
Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el- och hybridfordon. Centrumet driver forskningsprojekt och hanterar kunskapsutbyte mellan och inom akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom synkroniserar SHC teknikbevakning av bränslecellsområdet, är värd för en omvärldsanalys av energieffektiva fordon och leder ett doktorandnätverk.

SHC bedriver forskning inom fyra temaområden; Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner och drivsystem, Energilagring samt Fordonsanalys.

I SHC deltar tre fordonstillverkare – AB Volvo, Volvo Personvagnar AB och Scania CV AB – och fem tekniska högskolor – Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet samt Uppsala universitet.

SHC finansieras av Energimyndigheten och sina parter.