”Delade och intelligenta transporter Singapores väg till hållbarhet”

fredag, juni 3, 2016

I takt med att behovet av hållbara transporter ökar, utvecklar världens länder olika lösningar för att tillämpa nya tekniker i praktiken. På SHCs konferens Roads to the Future gav Anshuman Tripathi från Nanyang Technological University (NTU) i Singapore en bild av hur landet antar utmaningen med ett hållbart transportsystem.

Anshuman Tripathi
-Ändrat beteende är viktigast för att tekniska lösningar ska få genomslag, säger Anshuman Tripathi från Nanyang Technological University i Singapore

Behovet av hållbara transporter är stort i Singapore, då landet i likhet med exempelvis Malaysia och Indonesien genomgår en kraftig befolkningsökning samtidigt som klimatförändringarna ger märkbara effekter i form av extrema väderförhållanden och stigande havsnivå. Hållbara transporter innebär dock inte i första hand fordonsproduktion, framhåller Anshuman Tripathi, utan att skapa transportlösningar och öka allmänhetens medvetenhet och förtroende för den nya tekniken. Singapores infrastruktur har inte utrymme för en växande fordonspark. Den största skillnaden åstadkoms istället genom effektiv och intelligent kollektivtrafik och genom att få människor att dela sina fordon med andra.

-Tekniken i sig är bara femtio procent av transportsystemet. Ändrat beteende är viktigast för att tekniska lösningar ska få genomslag. Hur kan vi lära folk att dela sin bil med andra, eller att välja autonoma eller elektrifierade transporter?, säger Anshuman Tripathi.

Läs hela artikeln på engelska >>