Doktorandnätverket för svensk el- och hybridfordonsforskning

Doktorandnätverket för svensk el- och hybridfordonsforskning initierades våren 2012 av Swedish Electromobility Centre (dåvarande Svenskt el och hybridfordonscentrum, SHC). Nätverket är öppet för alla doktorander som forskar på olika aspekter kopplade till hybridisering och elektrifierad framdrivning av vägbundna fordon. Avsikten är att skapa en mötesplats för doktoranderna på våra universitet och stimulera till samverkan med industrin. Doktorandnätverkets mål är att:

  • Främja kunskapstillväxt om hybridisering och elektrifiering av vägbundna fordon
  • Koppla samman doktorander inom olika ämnesområden för att och stimulera till forskningssamarbete
  • Koppla nya forskningsområden till Swedish Electromobility Centre
  • Organisera doktorandkurser, seminarier och workshops
  • Utrusta deltagande doktorander för framtida utmaningar

Alla doktorander inom Sverige verksamma med olika infallsvinklar, metoder och fokus inom det angivna forskningsområdet är välkomna att delta.

Anmäl dig till nätverket

Vänligen fyll i ansökningsformuläret så återkommer vi till dig!

SHC kan komma att behöva tacka nej till ansökningar om de bedöms ha för svag eller ingen koppling till nätverkets verksamhet.

Intresseanmälan


captcha