”Utbildning en kärnfåga för USAs övergång till energieffektiva transporter”

fredag, juni 3, 2016

Keith Hardy leder US EV Smart Grid Interoperability Center vid Argonne National Laboratory, USA. På SHC-konferensen Roads to the Future lade han fram sina tankar om vilka utmaningar som kvarstår för en övergång till energieffektiva transporter, ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Keith Hardy
-Utbildning är en kärnfåga som hamnat i skuggan av politiken, menar Keith Hardy, Argonne National Laoratory, USA.

-Utbildning är en central fråga som tyvärr hamnar i skuggan av politiken. Färre globala frågor diskuteras i amerikanska skolor idag än tidigare. Jag tror också att vi har förlorat vissa kulturorienterade ämnen som påverkar hur vi ser på andra människor, vårt land och världen. Vi brukade ha mer undervisning i konst, musik och olika samhällsorienterande ämnen, ämnen som ger dig andra perspektiv på tillvaron, säger Keith Hardy.

Läs hela intervjun på engelska >>