Susanne Wilken
SHC-doktoranden Susanne Wilken disputerade 2014 vid institutionen för teknisk fysik på Chalmers. Idag arbetar hon med test och verifiering av drivlinekomponenter på Volvo Trucks Powertrain Engineering Laboratory. Foto: Robert Johannesson

Efter disputationen – SHCs alumner berättar

torsdag, september 15, 2016

Möt tidigare SHC-doktorander som berättar vad gör de idag, och vilken betydelse har doktorandtiden haft för dem.

Sedan SHCs start 2007 har femton SHC-finansierade doktorander hunnit disputera. Flera arbetar idag hos någon av SHCs industripartner, medan andra fortsatt sin forskarbana i den akademiska världen eller sökt sig till olika teknikföretag.

Här berättar tidigare SHC-doktoranderna Verena Klass, Saeid Haghbin, Susanne Wilken, Viktor Larsson och Tommy Zavalis om sina erfarenheter:

Verena Klass: “Jag bidrar till utvecklingen av Scanias framtida fordonskoncept”

Idag: Arbetar med utveckling av el- och hybridfordon på Scania CV AB
Akademisk bakgrund: Disputerade med avhandlingen “Battery Health Estimation in Electric Vehicles” vid KTH 2015.
Verena Klass
”Att söka mig till Scania i Södertälje var ett självklart val eftersom jag vill fortsätta att arbeta med batterier och elektriska fordon. Jag brinner för övergången till ett hållbart transportsystem och är verkligen glad över att kunna stödja utvecklingen genom mitt arbete.

Jag är involverad i ett brett spektrum av projekt i olika stadier av forskning och utveckling. Mitt jobb är inriktat på simuleringar och beräkningar av el- och hybridfordon med alla hybridsystemkomponenter, dataanalys av fordonstester och utveckling av körcykler. Resultaten jag tar fram utnyttjas både vid val av fordonskoncept inom förutveckling och vid kravdefinition för komponenter inom produktutveckling. Det kan till exempel gälla beräkning av energiförbrukningen i framtida fordonskoncept som batteribussar eller bränslecellsfordon.

De erfarenheter jag skaffat mig som doktorand matchar mitt uppdrag på Scania perfekt – i stort sett alla kunskaper är värdefulla på ett eller annat sätt. Doktorandprojektet har gett mig både en allmän bakgrund inom elektrifierade fordon och specifik erfarenhet av att hantera data från fordon och batterier, något som är mycket användbart i mitt nuvarande arbete. När det gäller mer batterispecifika frågor, har jag stor nytta av min förståelse av elektrokemi och batterimodellering. Sist men inte minst är vana av att driva projekt och liknande kunskaper väldigt bra att ha.”

Saeid Haghbin: “Mitt mål är snabb, billig och effektiv laddning”

Saeid Haghbin
Saeid Haghbin visar en 50 kW högfrekvenstransformator med nanokristallina magnetiska material; transformatorn används i ett projekt om snabbladdningsstationer tillsammans med SHC och andra partner. Foto: Emilia Lundgren

Idag: Forskare i elteknik på Chalmers.
Akademisk bakgrund: Disputerade med avhandlingen “Integrated Motor Drives and Battery Chargers for Electric or Plug-in Hybrid Electric Vehicles” vid Chalmers tekniska högskola 2013.

“Batteriladdare är huvudtemat för mitt arbete och min forskning sedan sexton år tillbaka. Målet har alltid varit snabbare, billigare och mer effektiv laddning. Det jobb som vi gjorde inom SHC under mina doktorandstudier – om integrerad motorstyrning och batteriladdare – inspirerade många forskare och även industrin. Det är intressant att se hur olika typer av integrerade laddare nu är föremål för ytterligare forskning och att relaterade produkter gradvis kommer ut på marknaden.

Vår forskargrupp har nyligen avslutat ett framgångsrik SHC-finansierat projekt om feldetektering i en 3,3 kW inbyggd laddare, i samarbete med Kongsberg Automotive. Nu inriktar vi oss på att utveckla en 50 kW snabbladdningsstation för laddfordon. Syftet är att åstadkomma en mer kompakt och energieffektiv lösning med hjälp av nya magnetiska material och nya kiselkarbidbaserade elektroniska moduler.

Ett av de uppdrag man har som universitetsforskare är att sprida sina resultat. När det gäller snabbladdningsstationer finns det flera tillverkare som tillhandahåller tekniska lösningar, men informationen är inte tillgänglig för små företag. Genom kunskapsspridning försöker vår forskargrupp att bidra till samhället på bästa sätt.”

Susanne Wilken: ”Mitt uppdrag är att säkerställa bra mätdata åt Volvo Lastvagnar ”

Idag: Arbetar med test och verifiering av drivlinekomponenter på Volvo Trucks Powertrain Engineering Laboratory
Akademisk bakgrund: Disputerade med avhandlingen “Failure Mechanisms of Lithium-ion Battery Electrolytes” vid Chalmers tekniska högskola 2014.

Susanne Wilken
Susanne Wilken arbetar med test och verifiering på Volvo Trucks Powertrain Engineering Laboratory. Här inspekterar hon vevaxeln på en en-cylindermotor. Foto: Robert Johannesson

”Jag har alltid haft som mål att arbeta i industrin. Efter en period som materialanalytiker i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet arbetar jag nu med test och verifiering av drivlinekomponenter på Volvo Trucks Powertrain Engineering Laboratory (PEL). Våra kunder inkluderar Volvo Trucks, Mack Trucks, Renault Trucks, UD Trucks, Volvo Bus, Volvo Penta… I takt med kundernas behov av nya eller förbättrade powertrainlösningar, utför laboratoriet test för att kontrollera lösningarnas kvalité och effektivitet och säkerställa att de ligger i linje med miljölagstiftningen.

Laboratoriets roll är att leverera tillförlitlig mätdata. Utifrån varje beställares specifika behov analyserar vi om en befintlig testmetod kan användas eller om en ny ska tas fram. Behöver testcellen byggas om, måste någon ny utrustning köpas till? Alla ingenjörer talar inte samma tekniska språk, så det är viktigt att vara uppmärksam på detaljerna.

Min arbetsgrupp är även ansvarig för laboratoriets road map, där det är viktigt att hålla jämna steg med road map för produktutvecklingen: Hur bör labbet vara utrustat och förberett för att nya produkter ska kunna utvecklas och verifieras? För att kunna planera långsiktigt krävs att vi har god framförhållning och är beredda på ny lagstiftning och nya ”product features”.

Mitt nuvarande arbete innebär ungefär samma process som inom forskningen även om detaljerna skiljer sig. Jag kan sakna att befinna mig i min bekvämlighetszon, vilket man gör som forskare. Samtidigt tycker jag mycket om utmaningen i att lära mig nytt. Jag är på rätt plats och trivs otroligt bra!”

Viktor Larsson: ”Jag utvecklar styrstrategier för bränslesnåla Volvobilar”

Viktor LarssonIdag: Anställd av FEV, för närvarande med ett uppdrag på Volvo Cars som gäller styrstrategier för laddhybrider.
Akademisk bakgrund: Disputerade med avhandlingen “Route Optimized Energy Management of Plug-in Hybrid Electric Vehicles” vid Chalmers tekniska högskola 2014.

”Jag sökte mig utomlands efter doktorandtiden och började arbeta för tyska FEV, en underleverantör till fordonsindustrin. Företaget hjälper fordonstillverkare att utveckla nya drivlinor och styrsystem, men bedriver även viss konsultverksamhet. Jobbet tog mig först till BMW i München och därefter till FEVs huvudkontor i Aachen där jag arbetade med att simulera ett elektriskt fordon för en asiatisk kund.

För drygt ett år sedan landade jag som konsult på Volvo Cars där jag arbetar med utveckling av ruttoptimerade styrstrategier inom ramen för ett FFI-projekt kallat VCloud. Hittills har jag varit med och utvecklat samt testat en ruttoptimerad styrstrategi för laddhybrider, något som kan medföra signifikanta bränslebesparingar för vissa bilpendlare. Strategin kommer att utvärderas i Volvos DriveMe projekt där man utvecklar en flotta med självkörande laddhybridbilar.

Jag har hamnat helt rätt i mitt konsultuppdrag på Volvo Cars. Mitt doktorandprojekt handlade ju också om ruttoptimering för laddhybrider. Nu kan jag utnyttja dessa frågeställningar och realisera det jag tidigare tänkt. Fokuset på optimeringsmetoder under doktorandtiden har gett mig god kunskap om vad som är ett optimalt beteende. Detta gör att jag nu kan ’härma’ ett sådant beteende utan att behöva genomföra lika tunga beräkningar.”

Tommy Zavalis: ”Jag arbetar med simulering av korrosion”

Idag: Arbetar med korrosionsprocesser på Swerea Kimab.
Akademisk bakgrund: Disputerade med avhandlingen “Mathematical Models for Investigation of Performance, Safety, and Aging in Lithium-Ion Batteries” vid KTH 2013.
Tommy Zavalis
”Närmast efter disputationen började jag arbeta med utveckling av beräkningsverktyg för elektrokemiska system såsom batterier, bränsleceller och katodiskt skydd.  Efter en tid sökte jag mig vidare för att närma mig industrin mer och började på Swerea Kimab. Här genomför man uppdrag och forskning inom korrosion, materialutveckling och hållfasthet. Jag ingår i en grupp som arbetar med testning och beräkningar inom korrosion. Sedan starten har jag arbetat med simulering av korrosion på fordonsdelar, katodiskt skydd och svetsupplösning.

Jag gillar att ha verkliga problem att räkna på och gräva i de frågor man ställs för i industrin. En effekt av mitt arbete kan vara minskat antal experimentella prover eller smartare utformning av experiment. En fråga som jag personligen finner intressant är korrosion inom infrastruktur.

I mitt jobb får jag vara både kemist och modellerare. Även om jag lämnat energilagringsområdet och inriktat mig mer på material, så har mina doktorandstudier definitivt relevans för det jag gör idag. Det är inte heller uteslutet att ta upp den typen av frågor igen, ur ett annat perspektiv.”

Text: Emilia Lundgren