Elbilen ofta enkel och kostnadseffektiv som andrabil

måndag, maj 30, 2016

Forskare på Chalmers har använt GPS-data från 429 bilar för att studera hur körmönstret såg ut för hushåll med en eller två bilar och på så sätt utröna i vilka fall det skulle vara gynnsamt att byta till elbil.

– För hushåll med två bilar ser vi att elbilen i många fall kan ersätta ”andrabilen” utan förändringar i körmönster. Dessutom finns ekonomiska fördelar, säger Niklas Jakobsson, doktorand på Chalmers tekniska högskola och medlem i SHCs doktorandnätverk, i en artikel som Chalmers publicerat. Resultaten ingår i Niklas Jakobssons licentiatavhandling som han nyligen försvarade.

Läs hela artikeln ​>>