Elfordon förändrar Europas tillverkningsindustri

fredag, mars 31, 2017

Workshop_Faugert_550px

Hur påverkas arbetsmiljö, kunskapskrav och arbetsmarknad när fordonsindustrin övergår allt mer till att tillverka elfordon? Västsvenskt näringsliv, akademi och myndigheter träffades för att ge svar till en europeisk studie av framtidens tillverkningsindustri.

Fem teknologier står i fokus för studien av tillverkningssektorns framtid inom EU, med tidshorisonten 2025. Elfordonsteknologi är en av dessa ”game changers” som bedöms ha stor inverkan på arbetsmarknaden, i samband med att fordonsindustrin går från tillverkning av fordon med konventionella drivmedel till elfordonstillverkning.

Representanter från västsvenskt näringsliv och akademi, Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten träffade nyligen studiens projektgrupp, för en fördjupad diskussion kring hur elfordon och fordonstillverkning kan komma att påverka var jobben finns och vilka kunskaper som efterfrågas om tio år. Mötet hade föregåtts av litteraturstudier och expertintervjuer, bland annat med Swedish Electromobility Centre som var värd för mötet.

Markus Lindström från Technopolis Group är en av de ansvariga för studien:

Vad har ni kommit fram till idag?
– Vi har pratat om förutsättningarna för elfordonsindustrin specifikt i Västra Götaland och generellt i Sverige. Det gäller till exempel nya arbetsuppgifter, vilka kunskaper som kommer att efterfrågas, eventuella förändringar i arbetsmiljön och olika parters roll under övergångsfasen.

– Diskussionen gav oss bekräftelse på att det främst är utanför själva tillverkningen  –  till exempel inom systemutveckling – som elbilsteknologin kommer att påverka framtidens tillverkningsindustri.

Var det några särskilda områden som lyftes?
– Vi fick en djupare diskussion om batteritillverkning, och specifika exempel på hur både industriföretagen och Swedish Electromobility Centre jobbar med utbildningsfrågor för att möta kommande behov av kompetens.

Kan ni urskilja några specifika utmaningar för Sveriges del?
– Ja, det ligger en utmaning i att Sverige saknar vissa kunskaper relaterade till informations- och kommunikationsteknologi.

Enligt projektets litteraturstudier förväntas elfordonstillverkning påverka arbetsmiljön avsevärt mindre än de övriga teknologier som studeras. Generellt kan man se fram emot arbetsuppgifter som innebär mer samarbete, flexibilitet och kreativitet och färre fysiska rutinuppgifter. Man bedömer också att kompetensutveckling kommer att behövas inom bland annat juridik och företagsledning.


FAKTA OM STUDIEN
Studien ”The impact of game-changing technologies in the European manufacturing sector” genomförs av Technopolis Group på uppdrag av Eurofound. Studien ingår i programmet “The future of manufacturing” som lanserades av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (DG GROW). De fem teknologier man granskar är elfordon, additiv tillverkning, avancerad robotteknik, sakernas internet för industrin och industriell bioteknologi.

Text: Emilia Lundgren