– Vi måste agera! Elna Holmberg på Energiutblick 2014.

tisdag, maj 27, 2014

SHCs föreståndare Elna Holmberg betonade behovet att agera för att nå morgondagens mål, på Energimyndighetens konferens som hade fokus på övergången till ett hållbart energisystem.

Elna Holmberg. Foto: Oscar Mattson
Elna Holmberg. Foto: Oscar Mattson

Elna Holmberg talade kring ämnet ”När kommer den svenska fordonsflottan att vara elektrifierad? ”.

– Om man tittar på dagens försäljningstakt, ser framtiden ganska mörk ut, sade hon. För att nå den svenska regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030, måste försäljningen och användningen av el-och hybridfordon öka. Antalet nyregistrerade elektrifierade personbilar var bara ungefär en halv procent 2013.

Elna Holmberg tog Kaliforniens Advanced Clean Car-paket som exempel på hur övergången till framtidens energisystem skulle kunna gå snabbare.

– Om vi verkligen vill ha fler fossilfria fordon på våra vägar så måste vi agera! Lagstiftning är ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma förändringar, och högt satta mål skulle kunna driva utvecklingen i rätt riktning. Men sådana verktyg måste användas med sans och förnuft, och i dialog med fordonsindustrin.

Elna Holmberg kommenterade också den svenska marknaden för el-och elhybridbussar, som hon menar ser mycket ljusare ut.

– För långdistanslastbilar tror jag att elektriska vägsystem är den enda möjligheten, tillade hon.

Elna Holmberg avslutade sitt tal på Energiutblick 2014 med att väga fördelar och svårigheter vid övergången till en svensk elektrifierad fordonsflotta.

– Det är förstås omöjligt att förutspå, men jag gissar att elektrifierade fordon skulle kunna bli en vanlig syn på våra gator omkring år 2030, avslutade hon.

Text: Emilia Lundgren