Farthållaren som får fordon att samarbeta

tisdag, september 27, 2016

”Genom kooperativ energihantering kan bränsleförbrukningen minskas med upp till tio procent i självkörande fordon”, säger Nikolce Murgovski, forskarassistent i mekatronik på Chalmers. Artikeln “Cooperative energy management of automated vehicles” publicerades nyligen i tidskriften Control Engineering Practice.

Artikeln presenterar en adaptiv farthållare som självständigt styr hastigheten hos flera självkörande fordon längs en planerad rutt, samtidigt som den håller säkert avstånd mellan fordonen.

Genom att hastigheten varieras i kuperad terräng blir körningen mer ekonomisk. Att dra ner på farten i uppförsbackar och bygga upp den i nerförsbacke är till exempel att föredra jämfört med att slösa energi på att bromsa. För att minska luftmotståndet använder sig farthållaren av konvojkörning.

Animationen ovan visar ett exempel på den optimeringsalgoritm som presenteras i artikeln, tillämpad på sex fordon i kuperad terräng.

Nikolce Murgovski berättar om forskningen (engelska) >>

Läs artikeln “Cooperative energy management of automated vehicles” >>

Artikeln “Cooperative energy management of automated vehicles” skrevs i SHC-projektet “Predictive control for complete vehicle energy management”. Författare: Nikolce Murgovski, Chalmers tekniska högskola; Bo Egardt, Chalmers tekniska högskola; Magnus Nilsson, Viktoria Swedish ICT. För mer information kontakta Nikolce Murgovski, 031 772 48 00, nikolce.murgovski@chalmers.se