Fem frågor till Göran Lindbergh

tisdag, juni 7, 2016

I våra möten med SHCs temaledare har turen kommit till Göran Lindbergh som leder tema Energilagring. Här berättar han om temagruppens förväntningar på de närmaste åren.

Göran Lindbergh
Foto: Peter Larsson, KTH

Hej Göran! Du har lett Energilagring sedan SHCs början 2007. Berätta lite om dig själv!
Jag är professor i tillämpad elektrokemi på KTH sedan 2003. Mitt forskningsintresse är olika aspekter på batterier och bränsleceller. Det är ett intresse som går tillbaka till min tid som post doc i Japan i början av 90-talet, då jag studerade bränsleceller för andra tillämpningar, som elkraft och värmeproduktion. Under den tiden växte också de fordonskoncept fram som vi fokuserar på idag. Batterier och bränsleceller är fascinerande forskningsområden med många utmaningar och mycket som vi ännu inte riktigt förstår.

Vilka frågor är mest aktuella för Energilagring just nu?
Vårt huvudfokus ligger på snabbladdning och de begränsningar i batteriet som förhindrar kortare laddningstiden. Att öka tillgängligheten för olika fordon och anpassa batteriet utan att förstöra det är angelägna frågor för alla fordonstillverkare. Vi har ett tvärgående projekt som behandlar snabbladdning av stora Li-jonbatterier. Våra temaforskare har också nyligen påbörjat sina projekt; Matilda Klett studerar volymförändringar i Li-jonbatterier medan Anti Liivat undersöker stabilitet i elektrodmaterial med högre energiinnehåll än de som används idag.

Vad har ni i temagruppen för förväntningar på SHC Etapp III?
Liksom tidigare kommer SHCs viktigaste funktion att vara som mötesplats för att hitta och koordinera samarbeten med akademi och industri. Att Autoliv kommit in som ny partner tror jag kommer att leda till att verksamheten breddas och att frågor om batterisäkerhet får större utrymme.

Vad tror du om utvecklingen inom området de närmaste åren?
Det är tydligt att intresset för el- och hybridfordon ständigt växer. Inom fordonsindustrin leder det till en tung strategisk fråga: -Vem ska tillverka batterierna? Därmed ökar också insikten om att det behövs fördjupad kunskap och kompetens.

Generellt kan man se att batterierna blir bättre samtidigt som bränsleceller kommer allt mer. Bränsleceller kräver en helt ny infrastruktur och är därmed knepigare att införa, men jag tror ändå att de kommer att slå igenom på sikt, som ett komplement till batterier.

Hur kommer vi att märka vad som händer i tema Energilagring?
Vi kommer att genomföra möten, workshops och utåtriktade aktiviteter. Vår nästa större aktivitet blir till hösten då vi kommer att ha ett temamöte om nya batteriteknologier. Temagruppen har en bevakningsroll och ska förmedla vad som sker inom olika tekniker och kemier. Det bedrivs ju mycket forskning på annat än Li-jonbatterier i Sverige. Kanske finns där något som är moget för fordonsindustrin?

SHCs verksamhet bedrivs inom fyra temaområden; Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner och drivsystem, Energilagring samt Fordonsanalys. Läs mer om dem här >>