Fem frågor till Jonas Fredriksson

tisdag, mars 22, 2016

SHCs tredje etapp har tagit fart och vi frågar SHCs temaledare om temagruppernas förväntningar på de närmaste åren. Turen har kommit till Jonas Fredriksson som leder tema Systemstudier och metoder.

Jonas Fredriksson
Jonas Fredriksson är docent i Mekatronik vid Chalmers och ledare för SHCs tema Systemstudier och metoder.

Hej Jonas! Du tillträdde nyligen som ledare för Systemstudier och metoder. Berätta lite om dig själv!
Jag är forskare och lärare vid institutionen för signaler och system på Chalmers tekniska högskola. Jag har disputerat i reglerteknik, på drivlinereglering för tunga fordon och forskar på problem relaterat till reglering, modellering, simulering och verifiering av fordonsystem. Forskningsprojekten jag är involverad i handlar om framdrivningssystem för elhybridfordon, fordonsdynamik, aktiv säkerhet för fordon och självkörande bilar. Jag ser fram emot att vara en del i SHC och SHCs tema Systemstudier och metoder!

Vilka frågor är mest aktuella för Systemstudier och metoder just nu?
Temagruppen bygger upp en ny projektportfolio för SHC Etapp III. Vi jobbar med ansökningar för nya forskningsprojekt inom reglering och optimering, med fokus på emissioner och termiska aspekter. Främst prioriterar vi breda projekt som är av intresse för alla våra parter, både på tunga och lätta sidan.

Vad har ni i temagruppen för förväntningar på SHC Etapp III?
Vi hoppas på en bredd bland projekten, vilket är bra för fordonsföretagen. Ett exempel på en fråga med växande aktualitet är delning av information i molnet. Här tror jag att SHC skulle kunna spela en viktig roll framöver genom att samla svensk fordonsindustri och ta fram standardiseringar för Sverige och Europa. Vi planerar att tillsätta en särskild temaforskare som kan tänkas arbeta med bland annat detta.

Vad tror du om utvecklingen inom området de närmaste åren?
Förhoppningsvis kommer vår tidigare forskning inom energihantering och körcykler att implementeras i produkter ute på marknaden. När alternativa framdrivningsmetoder blir alltmer etablerade gäller det också att ta reda på vilket som är nästa steg – och våga ta det. Jag tror exempelvis att kombinationen autonoma fordon och el- eller hybriddrivlinor kan vara intressant för framtida studier, även om vi i nuläget inte har någon pågående forskning inom området.

Hur kommer vi att märka vad som händer i tema Systemstudier och metoder?
Temagruppen kommer att bjuda in till workshops och seminarier med våra parter, och även bjuda in tänkbara nya parter. Vi inriktar oss på att bredda verksamheten och få in fler intressenter.

SHCs verksamhet bedrivs inom fyra temaområden; Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner och drivsystem, Energilagring samt Fordonsanalys. Läs mer om dem här >>