Fem frågor till Mats Alaküla

onsdag, april 20, 2016

SHCs tredje etapp har tagit fart och vi frågar SHCs temaledare om temagruppernas förväntningar på de närmaste åren. Turen har kommit till Mats Alaküla som leder tema Elektriska maskiner och drivsystem.

Mats Alaküla
Mats Alaküla är professor i industriell elektroteknik vid Lunds universitet och leder SHCs tema Elektriska maskiner och drivsystem.

Hej Mats! Du har lett Elektriska maskiner och drivsystem sedan SHCs början. Berätta lite om dig själv!
Sedan mitten av 1990-talet är jag professor i industriell elektroteknik vid Lunds tekniska högskola. Mitt intresse har under åren vuxit från styrning och konstruktion av elektriska drivsystem till att omfatta systemtillämpningar i fordon och i synnerhet smarta laddlösningar. Hybrid- och elfordonsteknik är ett av mina kärnområden, och de senaste tio åren har jag arbetat deltid på AB Volvo med sådana frågor.

Vilka frågor är mest aktuella för Elektriska maskiner och drivsystem just nu?
Vi har två intressanta spår; dels kostnadsreduktion av befintliga komponenter, dels olika lösningar för statisk och dynamisk laddning, exempelvis elvägsteknik. Jag tror att temagruppen allt mer kommer att röra sig mot frågor som berör elnätspåverkan, kanske i samarbete med specialister på elkraftssystem. När mängden laddfordon ökar och fler måste ladda vid samma tidpunkt kommer elnätspåverkan att vara en avgörande faktor.

Vad har ni i temagruppen för förväntningar på SHC Etapp III?
Vi hoppas att kunna finansiera bra projekt inom inriktningarna som jag nämnt. En särskilt spännande fråga är smarta laddlösningar för stationär laddning, där det finns flera utmaningar för att få kontakten med elnätet att funka optimalt. Till exempel tror jag att fordon snart kommer att kunna köra in i laddstationen själva, vilket leder till att man behöver utveckla robotisering av själva isättningen av kontakten.

Vad tror du om utvecklingen inom området de närmaste åren?
Självstyrande bilar och smarta laddlösningar är definitivt framtiden som jag ser det. Vi talar om koncept som förändrar transportsystem och infrastruktur i grunden, och där vi nu befinner oss väldigt nära ett genomslag. En självstyrande bil behöver inte ägas och hanteras av en enskild ägare, utan klarar sig själv och kan ingå i en flotta som utnyttjas av många. Det är en väldigt spännande utveckling.

Hur kommer vi att märka vad som händer i tema Elektriska maskiner och drivsystem?
Vi kommer att ha både utåtriktad verksamhet och aktiviteter som syftar till utbyte internt i temagruppen och inom de olika projekten. Nu till sommaren planerar vi exempelvis ett seminarium om åldrande och livslängd av isolationsmaterial där vi bjudit in gästföreläsare från PLASMA (Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie) vid Toulouse universitet.

SHCs verksamhet bedrivs inom fyra temaområden; Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner och drivsystem, Energilagring samt Fordonsanalys. Läs mer om dem här >>