Fem frågor till Rasmus Andersson

fredag, oktober 31, 2014

Rasmus Andersson håller i dagarna sitt licentiatseminarium med titeln titeln ”Electric Traction Machine Design for Heavy Hybrid Vehicles” vid  Lunds universitet. Vi passade på att ställa några frågor om hans arbete.

Vad handlar din forskning om?
Rasmus Andersson–Design av elmaskiner som kan användas för framdrivning av hybridfordon i den tunga sektorn. Det övergripande målet är att titta på hur kostnaden för elmaskinen som komponent kan göras billigare, men ändå uppfylla kraven på prestanda och så vidare.

Hur har du gått tillväga?
–Ett antal förstudier har genomförts för att fastställa och definiera kravspecifikationen på elmotorn. Själva designprocessen har gjorts genom att scanna igenom olika parametrar och på så sätt generera ett stort antal designer i en FEA (finita element analys) miljö. Resultaten har sen utvärderats och jämförts baserat på kravspecifikationen för att uppnå önskat resultat. Slutligen har mätningar på en prototyp genomförts för att verifiera simuleringsresultaten.

Varför är din forskning viktig?
–Hybridisering av fordonsflottan är ett steg mot fossil-oberoende men ändå flexibla transportlösningar. Ett hinder i den utvecklingen är kostnaden på de nya komponenterna. Förhoppningsvis kan jag bidra med att sänka kostnaden något på elmaskinen som komponent.

Vad har varit den största utmaningen i arbetet hittills?
–Vet inte om det är den största, men en stor utmaning har faktiskt varit rent praktiskt att hitta testanläggningar som klarar de effektnivåerna det handlar om här. De som har funnits har varit för hårt belastade för att ge utrymme till min prototyptestning.

Seminariet hålls om två veckor. Hur kommer du att fortsätta därefter?
–På kort sikt återstår det en del kompletterande mätningar på prototypen från Licen. Sen är tanken att jag kommer fortsätta mot doktor, även om det inte är helt färdigdiskuterat exakt vad det kommer handla om. Men en fortsättning inom (det rätt breda) området ”elmaskiner” kommer det bli.

Licentiatseminariet ”Electric Traction Machine Design for Heavy Hybrid Vehicles” hålls onsdagen den 12 november 2014 kl 13.00

Plats: Lunds universitet, M:B, M-huset, Ole Römers väg 1, Lund
Granskare: Prof. Yujing Liu, Chalmers tekniska högskola
Handledare: Prof. Mats Alaküla, Avd för industriell elektroteknik och automation, Lunds tekniska högskola
Bitr.handledare: Dr Avo Reinap, Avd för industriell elektroteknikoch automation, Lunds tekniska högskola; Dr Anders Hedman, Volvo GTT

Forskningsprojektet Hybrid drives design for heavy vehicles är en del av Svenskt Hybridfordonscentrum (SHC).

Läs mer om projektet >>