Fem frågor till Sonja Tidblad Lundmark

fredag, juli 5, 2013

Hon är en av SHCs forskare inom området Elektriska maskiner och drivsystem och intresserar sig för udda maskiner med annorlunda material. Nyligen höll Sonja Tidblad Lundmark sin docentföreläsning i elteknik på temat Elektriska drivsystem för fordonsapplikationer med hänsyn till återvinningsaspekter.

Sonja Tidblad Lundmark

Hur kom det sig att du började forska kring elektriska maskiner?
Det var ett intresse som sprang ur kärnkraftsdebatten. Jag ville bidra till att utveckla användandet av andra energikällor, och använda min forskning till att skapa ett miljövänligt, hållbart samhälle. Just nu är vindkraft och elbilar de områden som utvecklas mest, men det finns flera andra tillämpningar som också är intressanta, jag har till exempel tidigare arbetat med nya effektivare transformatorer.

Din forskning handlar om el- och hybridfordon och vindkraftgeneratorer. Vad fokuserar du på?
Jag inriktar mig framför allt på lite udda maskiner, s.k. transversalflödesmaskiner och klopolmaskiner. Ännu är den här typen av maskiner inte så vanlig i hybridfordon. De är intressanta eftersom de kan ge bra prestanda trots att de är relativt små. Dessutom kan man använda annorlunda, mer miljövänliga material, som underlättar återvinning. Jag tittar på verkningsgrad, effekt- och momenttäthet och feltolerans, och har också börjat undersöka termisk modellering bland annat för att minska påverkan på permanentmagneterna i maskinerna.

Varför är återvinning en viktig aspekt när det gäller elmaskiner i fordon?
– I elektriska maskiner används framför allt koppar eller aluminium, stållaminat eller pressat järnpulver och permanentmagneter. Vissa av dessa är väldigt dyra material som finns i begränsad mängd vilket gör det intressant att både minska materialåtgången och att designa för återvinning.

Berätta om ett roligt framsteg under den senaste tiden!
Nyligen publicerade jag och en kollega en artikel där vi jämförde en Toyota Prius-motor med en transversalflödesmaskin. Vi kom fram till att det finns vissa fördelar med att använda transversalflödesmaskiner jämfört med de traditionella maskinerna. Bland annat kan man använda en mindre mängd koppar vid tillverkningen och ändå få en något högre verkningsgrad.

– Men det är mycket som är kul i mitt arbete, framför allt samspelet mellan forskningen och undervisningen och att se hur doktoranderna och studenterna utvecklas!

Hur ser framtiden ut för forskningen kring el- och hybridfordon?
Det finns en hel del kvar att göra för både forskare och industri. Mycket handlar om laddningen – att ladda en elbil ska gå snabbt och lätt. I vår forskargrupp har vi börjat titta på möjligheterna med trådlös laddning.

Sonja Tidblad Lundmark är oavlönad docent vid avdelningen för Elteknik, institutionen för Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola.