48v-system och laddinfrastruktur på höstens FFI Electromobility workshops

onsdag, oktober 1, 2014

Höstens båda workshops inom FFI-projektet Electromobility – en studie av framtida teknik- och resursbehov, hölls nyligen i Varberg. Under två dagar kunde deltagarna lyssna och delta i diskussioner kring elektromobilitet.

Den första dagen hade som tema Marknadsintroduktion av 48V-system sänker bränsleförbrukning och öppnar för nya leveranser och leddes av Kurt Myhr (FKG). Talarna Patrik Stridh (Volvo Cars), Roy Johansson (AB Volvo) och Johan Lindström (Scania) belyste vad som sker på lätta och tunga sidan inom 48v. Avslutningsvis samlades föredragshållarna till en paneldiskussion där de svarade på publikens frågor.

Workshopens andra dag gick under rubriken Sveriges infrastruktur för elfordon och leddes av Anders Berndtsson (Trafikverket). Dagen inleddes med att Mats Alakula, LTH, talade om laddinfrastrukturens betydelse för vårt samhälle. Han följdes av presentationer om stationär laddning hemma (Anders Höckenström, Volvo Cars) och om olika tekniklösningars utveckling och mognad (Magda Collado och Stefan Pettersson,Viktoria Swedish ICT). Därefter talade Anders Berndtsson och Lisa Silvermark om Trafikverkets innovationsupphandling av elvägsdemonstrator, med presentationer från de fyra inblandade projekteringsgrupperna Volvo/Bombardier, Scania/Bombardier, Region Gävleborg/Siemens samt RUAB/Elways. Dagens sista talare var Magnus Henke, Energimyndigheten, som berättade om färdplanen för elvägar innan dagen avslutades med en paneldiskussion.

SHC leder projektet och är ansvarig för dess styrgrupp. Elna Holmberg, SHCs föreståndare, summerar: – Båda dagarna avlöpte fantastiskt bra!