Förarlöst – men inte utan styrning

tisdag, augusti 9, 2016

Långa utvecklingsprocesser inom mobilitet kräver sammanhållna strategier från utbildning till forskartjänster för kontinuitet och effektivitet. Svensk industri och forskning kan skapa en bas för nyindustrialisering av Sverige, med nya affärsmodeller, innovation och hållbarhet som signum.

På årets Almedalsvecka diskuterade en namnkunnig panel frågor om innovationer, forskning, finansiering och framtid. Se filmen >>

Medverkande:
Catharina Elmsäter-Svärd, fd statsråd, Drive Sweden
Anders Lönn, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Lars Nielsen, professor, programdirektör WASP, Linköpings universitet
Margareta Norell-Bergendahl, Professor, vicerektor, KTH
Erik Dahlberg, Senior manager, Scania CV AB
Magnus Blinge, Professor, Styrkeområde Transport, Chalmers
Elna Holmberg, Föreståndare, Svenskt el- och hybridfordonscentrum