Forskning som stoppar avgasfusket

måndag, november 23, 2015

Erik Frisk, Lars Nielsen, Peter Nyberg, Linköping University

I Volkswagen-skandalens efterföljd skyndar lagstiftarna inom EU och i USA  på arbetet att ta fram nya lagkrav för utsläpp vid körning under verkliga förhållanden. Vid Linköpings universitet ligger forskarna på Avdelningen för fordonssystem, med professor Lars Nielsen i spetsen, steget före och har redan hittat lösningar på de problem de standardiserade testerna givit upphov till, berättar en artikel på Linköpings universitets hemsida. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften IEEE Transactions and Vehiclar Technology. En artikel finns också i den doktorsavhandling vid Fordonssystem som Peter Nyberg försvarade i våras i SHC-projektet ”Drive Cycles”.

Läs artikeln på Linköpings universitets hemsida >>