Forskning

Inom Swedish Electromobility Centre bedrivs forskning genom projekt och studier. Centrumet är dessutom värd eller koordinator för andra aktiviteter inom el- och hybridfordonsområdet.

Nedanstående forskningprojekt finansieras eller koordineras av Swedish Electromobility Centre, eller har koppling till vår verksamhet: