Fyra frågor till Anders Grauers

onsdag, januari 27, 2016

Under hösten 2015 har SHCs tredje etapp tagit fart. Vi frågar SHCs temaledare vad de har för förväntningar på den kommande fyraårsperioden. Först ut är Anders Grauers som leder tema Fordonsanalys.

Hej Anders! Vilka frågor är aktuella för ert forskningsområde just nu?

Anders Grauers
Anders Grauers är docent i El- och hybridfordonssystem på Chalmers tekniska högskola och ledare för SHCs tema Fordonsanalys.

-Vi ser ett stort intresse för elbussar och kunskap om laddsystem. I temagruppen söker vi bland annat finansiering för ett projekt om optimering av laddinsfrastruktur för elbussar. Elektrifierade fordon betraktas alltmer som ”normalt” när man pratar om framtidens transporter. Att elbussar nu finns i reguljärtrafik i både Göteborg och Stockholm tror jag är viktigt för den utvecklingen.

Vad har du för förväntningar på SHC etapp III?

-Att vi breddar kompetensen i temagruppen ytterligare, och har mer dialog med experter som inte har laddfordon som huvudsysselsättning, men har kunskap som är värdefull för oss. Temaforskarna som ska knytas till temaområdena tror jag kommer att ge verksamheten extra driv.

Vad tror du om utvecklingen de närmaste åren?

-Vi befinner oss i början av ett genombrott för laddfordon. Det gäller inte bara själva forskningsområdet utan även produkter och tjänster som nu allt mer utvecklas på kommersiella villkor och börjar bli en del av den normala produktportföljen hos fordonstillverkarna. Att vissa delar av marknaden börjar bli lönsam är ett viktigt genombrott eftersom det gör att det kommer finnas resurser för att bygga upp produktion, för fortsatt utveckling och för forskning. Det är endast lönsamma teknikområden som har förutsättningar att växa snabbt och uthålligt. Det är väldigt roligt att ta del av den här utvecklingen!

Hur kommer vi att märka vad som händer i tema Fordonsanalys framöver?

-Fordonsanalys kommer att synas genom workshopar som är öppna för en ganska bred publik. Där bidrar vi med en plats för dialog kring vad som har hänt och vad som är nytt. Dessutom hoppas jag att SHC kommer att ha en viktig roll inom elbussområdet, som informationskälla och kunskapsbas för aktörer som sysslar med tillämpning av tekniken.

SHCs verksamhet bedrivs inom fyra temaområden; Systemstudier och metoder, Elektriska maskiner och drivsystem, Energilagring samt Fordonsanalys. Läs mer om dem här