Temaforskare i fokus: Fran besvarar industrins frågor om helelektrisk vägtransport

fredag, september 23, 2016

Francisco Márquez Fernández undersöker industrins toppfrågor om kraftöverföring och omvandling till och från elfordon. Siktet är inställt på ett helelektriskt vägtransportsystem.

Francisco Marquez-Fernandez
Francisco Márquez Fernández är forskare vid Industriell elektroteknik och automation, Lunds universitet, och temaforskare i SHCs tema Elektriska maskiner och drivsystem.

-Vi har tekniken att bygga elfordon, men flera problem måste lösas innan de kan utgöra en betydande del av fordonsflottan. Det gäller i synnerhet elektrifiering av vägtransporter med mycket hög användning, som taxi, bussar, långdistansbussar och lastbilar , säger Francisco Márquez Fernández, forskare vid institutionen för Industriell elektroteknik och automation vid Lunds universitet. -De flesta kvarvarande utmaningar har det gemensamt att de inte gäller drivlinan utan energitillförseln.

Frans forskning ingår hans uppdrag som temaforskare för SHCs tema Elektriska maskiner och drivsystem. Sveriges ledande fordonstillverkare alla är parter i SHC, och samtal med parterna har resulterat i en bas av prioriterade frågor som forskarna nu ska utreda vidare i ett planerat forskningsprojekt.

-Hur kan statisk laddning automatiseras, så att det blir bekvämt att ansluta fordonet för laddning även under en kort stund? Hur kan man försäkra sig om att chassits elektriska potential hålls på en säker nivå när man är ansluten till en elväg? Det är några av de frågor som väcker störst intresse inom industrin, berättar Fran.

Var och en av frågorna på Frans lista skulle räcka för ett eget forskningsprojekt, men Fran förklarar att tanken är att se forskningen som en första upptäcktsresa i relativt outforskade ämnen.

Allteftersom kunskapen och förståelsen växer avser forskarna att utveckla analysmetoder att användas av projektdeltagarna. Stödet från industrin kommer att vara avgörande när metoderna testas under realistiska förhållanden på prototypfordon.

-Svensk fordonsindustri ligger i framkant när det gäller dynamisk laddningsteknik, och det gör det möjligt för oss att testa våra nya idéer i en verklig miljö, säger Fran.

Innan Fran påbörjade uppdraget inom SHC hade han en doktorstjänst vid universitetet i Oxford, där han är gästforskare fram till slutet av året. Kopplingen till Energy and Power Group i Oxford har öppnat upp ett brett område av gemensamma forskningsintressen mellan de två forskningscentrumen, och ett samarbete med Energy and Power Group planeras inom projektet.

Forskning om morgondagens transportsystem är kärnan för SHCs temaforskare, men nätverkande, forskningssamordning och kunskapsspridning är också viktiga punkter på dagordningen.

-Jag uppskattar verkligen blandningen av akademi och industri i SHC, säger Fran. Den ger mig möjlighet att träffa många människor och se saker ur flera olika perspektiv.

Projektet ”Power Conversion Challenges with an All Electric Land Transport System” planeras vid institutionen för Industriell elektroteknik och automation vid Lunds universitet och är en del av Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC). Forskare: Francisco Marquez Fernandez och Mats Alaküla, Lunds universitet. För mer information kontakta Francisco Marquez Fernandez, fran.marquez@iea.lth.se.

SHCs temaforskare
En temaforskare bedriver forskning inom ett av SHCs fyra teman, leder och samordnar arbetet i temagruppen tillsammans med temagruppsledaren, främjar synergier inom SHC och sprider kunskap om elektrifierade fordon. SHC har för närvarande fyra temaforskare:

Matilda Klett, Energilagring
Anti Liivat, Energilagring
Mikael Askerdal, Systemstudier och metoder
Francisco Márquez Fernández, Elektriska maskiner och drivsystem

Text: Emilia Lundgren