Konstruktiva diskussioner på workshop om representativa körcykler

torsdag, mars 27, 2014

Ett tjugotal deltagare från industri och akademi samlades på Chalmers för att medverka i workshopen Representative driving cycles. Talarna kom från Linköpings universitet och Chalmers, och är aktiva i SHC och Operating Cycle Energy Management (OCEAN ).

En drivcykel är en representation av fordonshastighet som funktion av tid. Inom bilindustrin har körcykler använts både vid utveckling av nya fordon och vid emissionstest. När man använder fasta körcykler finns möjlighet att fordonet optimeras för endast en viss körcykel.

Om körcykeln inte är representativ för verklig körning är risken stor att det inte blir en optimal lösning för detta. Ämnet för workshopen var användandet av vissa intressanta kriterier som ligger tillräckligt nära data från verklig körning.

Talare var Peter Nyberg, Linköpings universitet, Bengt Jacobsson, Chalmers, och Victor Judez, Chalmers. Varje presentation följdes av aktiv diskussion bland deltagarna.

Workshopen mottogs väl av de medverkande. Alla presentationer gavs ytterligare perspektiv, och konstruktiva diskussioner gav upphov till ett antal nya riktningar att undersöka. Ett stort tack till alla deltagare!

Workshopen Representative driving cycles ägde rum på Chalmers den 20 mars 2014.