Laddinfrastruktur på programmet vid SHCs tvärtemamöte

torsdag, oktober 20, 2016

christer-thoren-visar-lastbil

Alla SHCs temagrupper möttes i Sandviken för att diskutera laddinfrastruktur och besöka den nyinvigda elvägen på E16.

Laddinfrastruktur var temat för SHCs gemensamma temagruppsmöte hösten 2016. Mötet var förlagt till Sandviken och ett besök på den nyligen invigda elvägen stod som första punkt på programmet. Ett trettiotal personer, såväl seniora forskare som doktorander, möttes på Sandbacka Park där representanter från Region Gävleborg tog emot och gave en introduktion till elvägsprojektet. Christer Thorén, projektledare för Hybrid Technology Development på Scania berättade om företagets arbete med elektrifiering och elvägar, innan sällskapet begav sig till E16 för att studera vägen och lastbilen på nära håll.

Väl tillbaka i elvägens lokaler fortsatte eftermiddagen med att Anders Lewald från Energimyndigheten gav en lägesbeskrivning av laddinfrastruktur för alternativa drivmedel. Anders tog bland annat upp olika incitament för utvecklingen. Utmaningarna ligger i att det krävs flera olika typer av infrastruktur, att fordon och infrastruktur måste växa fram ”hand i hand” och att affärsmodellerna ofta är nya, menade han.

Dagens sista presentation var en inblick i utvecklingen av elektromobilitet i Estland, som gavs av Anti Liivat från Uppsala universistet. Anti, som är temaforskare i Energilager, berättade att estniska staten 2011 slöt avtal om utsläppsrätter med Mitsubishi Corporation för att starta sitt program för elektromobilitet. Landet har använt sig av en kombination av strategier – exempelvis har man satsat på uthyrning på elbilar och byggt upp en laddinfrastruktur – men utan subventioner kommer man ha svårt att nå målen för 2020, konstaterade han.

Dagen avslutades med gemensam middag, följt av ett riktigt klurigt quizz som Magnus Karlström stod för.

Mötets andra dag inleddes med en session som om nuläget för laddinfrastruktur. Johan Tollin började med att ge en överblick av Vattenfalls aktiviteter inom elektomobilitet. Johan framhöll att Vattenfall redan driver snabbladdare för bussar i både Stockholm, där Volvo har luftburen laddning på linje 73, och i Södertälje där man har en induktiv laddare för en Scaniabuss. Han berättade också om företagets forskning och utveckling, exempelvis med standardisering och “Slide-in”-projektet tillsammans med AB Volvo, Scania, Alstom and Bombardier som ska avslutas 2016.

Ulrika Lindahl beskrev projektet Test- och demonstrationsplats Mariestad. ”Mariestads kommun har tre viktiga problem att lösa, nämligen övergången till ett fossilfritt samhälle, att revitalisera arbetmarknaden och att blåsa nytt liv i den lokala industrin”, förklarade hon. Kommunen tillämpar ett holistiskt perspektiv som inkluderar dels systemlösningar för energi, dels utveckling och test av elektromobilitet. Ulrika avslutade sin presentation med att bjuda in till samarbete. Dagens första session avslutades med en gruppdiskussion.

Efter en kaffepaus fortsatte programmet med framtidsperspektiv på laddinfrastruktur. Gabriel Domingues och Pontus Fyhr från LTH inledde med att presentera en studie av kostnadbedömning för olika laddsystemlösningar. Anders Grauers, SHC/Chalmers, tog vid med en presentation baserad på en analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem. Analysen har genomförts av bland andra Lindholmen Science Park och Viktoria Swedish ICT. Anders konstaterade bland annat att många faktorer gör laddning vid slutstationen till en attraktiv lösning, och att planering av bussens körschema måste tas med i beräkningen i sökandet efter kostnadseffektiva laddsystem. Dagen avslutades med en gruppdiskussion innan lunch och hemfärd.