Linkopings forskare banar vag for elbilar
Linkopings forskare banar vag for elbilar

Linköpings forskare banar väg för elbilar

måndag, september 16, 2013

Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut ska tillsammans undersöka hur man kan öka populariteten hos laddningsbara hybridbilar. Under två år kommer man att göra förarintervjuer och samla in tekniska data för att kunna planera för framtidens koldioxidfria städer.

– Vår uppgift i det här projektet är att försöka hitta hindren och sedan eventuellt föreslå lösningar, berättar Lars Nielsen, professor inom fordonssystem vid Linköpings universitet, i ett inslag i TV4 Öst.

Forskarna kommer att studera förarens beteende och inställning till el-bilar, de tekniska förutsättningarna i och kring bilen samt politikers och stadsplanerares roll i sammanhanget.

I undersökningen används bland annat fyra av universitetets hybridbilar. Två av dessa kom ursprungligen dit som testfordon från Volvo i ett SHC-finansierat projekt där doktoranden Christofer Sundström undersöker design av diagnossystem.

– SHC fungerade som en plattform som sammanförde Volvo och LiU i det projektet, säger Lars Nielsen. Nu kan universitetet dra nytta av kunskapen och bilarna även i denna nya forskning.

Fordonen ska få loggningsutrustning som möjliggör detaljerade studier av bland annat körmönster. Studierna kommer att genomföras i två bostadsområden som just nu håller på att byggas. Tanken är att områdena sedan ska tjäna som förebilder för framtida hållbart stadsbyggande.

Forskarna kommer att studera såväl Volvo V60 D6 som Mitsubishi MIEV och Opel Ampera, som alla körs i daglig trafik. Som referensfordon finns hela LiUs ordinarie hyrbilsflotta som består av sammantaget 38 bilar som körs på biogas, etanol eller el/bränsleeffektiv diesel.

Övriga deltagare i projektet är Energimyndigheten, Linköpings och Norrköpings kommun, Tekniska verken, Volvo, Chargestorm, Akademiska Hus och LinköpingsBo2016.

Läs mer om projektet >>

Christofer Sundströms doktorandprojekt  >>