Representatives from Mahindra, SHC, Business Region Göteborg and Business Sweden.
Representatives from Mahindra, SHC, Business Region Göteborg and Business Sweden.

Mahindra besökte SHC

tisdag, juni 4, 2013

Representanter från den indiska fordonstillverkaren Mahindra besökte igår SHC på Chalmers för att ta del av forskningen inom hybrid- och elfordon och undersöka möjligheter till framtida samarbete och kunskapsutbyte kring både tekniska och marknadsinriktade frågor.

– Det var spännande och intressant att träffa Mahindra, sa Elna Holmberg, föreståndare för SHC. De söker samarbetspartners för att dela kunskap kring frågor som vi inom SHC brottas med dagligen. Bland annat framförde de kostnaden för batterier som en av sina stora utmaningar.

Under mötet gav Mahindra en presentation av sin verksamhet som spänner över bland annat fordon, IT och försvarsindustri. Man lade särskild tonvikt vid satsningen på elektriska fordon.  Elna Holmberg beskrev arbetet inom SHC och Thorbjörn Thiringer berättade om Chalmers forskning inom elteknik.

På plats fanns också Saeid Haghbin för att ge en summering av sitt doktorandprojekt som bedrivits inom SHC. Besöket avslutades i Eltekniks elmaskin- och drivsystemlabb, där viktig forskning inom SHCs temaområde ”Elektriska maskiner och drivsystem” bedrivs.

Torbjorn Thiringer in the lab

Ovan: Torbjörn Thiringer svarar på frågor i labbet.

Text och foto: Emilia Lundgren