Study visit Japan 2016
Deltagarna i studieresan kom från Charge Amps, Energimyndigheten, Viktoria Swedish ICT, Volvo Cars, Vattenfall, Chalmers tekniska högskola och SHC. Foto: Henric Gustafson

Målmedvetenhet och samarbete när Japan elektrifierar fordonsflottan

tisdag, oktober 18, 2016

SHCs föreståndare Elna Holmberg, nyss hemkommen från en studieresa till Japan, berättar om sina intryck. Vätgas och ett stabilt energisystem ligger högt upp på landets agenda.

I slutet av september reste en grupp forskare, företag och myndigheter till Japan för att studera hur landet arbetar med övergången till en elektrifierad fordonsflotta. SHCs föreståndare Elna Holmberg var med på resan.

Programmet för de fem dagarna bjöd på besök hos flera olika företag, myndigheter och organisationer av betydelse för Japans övergång till elektrifierade fordon. Resan gick bland annat till Nissan och Toyota, ChaDeMo, Japans näringsdepartement (METI) och Association for the Promotion of Electric Vehicles. På Sveriges ambassad i Tokyo presenterade de besökande svenskarna sig själva och sin verksamhet för sina värdar.

elna-toyota_225pxHur planerar Japan för elektrifiering av fordonsflottan?
Just nu är det stort fokus på 2020 då landet är värd för OS. Man har som nationellt mål att 40 000 bränslecellsbilar ska vara i drift 2020 och det finns också en mycket ambitiös plan för utbyggnad av laddinfrastrukturen. Det är svårare att få svar på vad som händer efter 2020 och hur de mer långsiktiga målen ser ut.

Vilka intryck tar du med dig från resan?
Den målmedvetenhet och det samarbete som kännetecknar landet och städerna när det gäller elektrifiering. De jobbar fokuserat mot sina mål och sätter samhällsbyggnad och transporter med bränslecellsteknik i strålkastarljuset. Det skiljer sig mot Sverige där vi ofta poängterar teknikneutraliteten.

Jag tar också med mig insikten om hur stort vätgas är i Japan jämfört med i Europa. Staten har gett industrin i uppdrag att ta fram vätgasfordon och bygga ut infrastruktur för vätgas. Implementeringen gynnas genom subventioner. På sikt avser man att även generera vätgas från solceller genom elektrolys.

Varför tror du Japan satsar på vätgas?
Själva lyfte de i första hand fram viljan att stötta fordonsindustrin. Man har också insett behovet av ett energisystem som inte är så känsligt för störningar. I de projekt vi fick se ingick att även hus skulle värmas med vätgas.

Text: Emilia Lundgren

Studieresan arrangerades av Elbil2020. Magnus Karlström som också deltog har skrivit utförligt  i nyhetsbrevet OMEV:

En resa till Japan del 1 >>

En resa till Japan del 2 >>

En resa till Japan del 3 >>