Ny e-bok: Systems perspectives on electromobility

onsdag, maj 29, 2013

Är elektriska fordon framtiden? I den nyligen lanserade e-boken betraktas frågan ur olika synvinklar.

E-boken Systems perspectives on electromobility finns nu tillgänglig online. I bokens femton kapitel diskuteras om våra transportsystem kan och bör drivas med elektricitet, och i så fall i vilken utsträckning. Bland skribenterna finns Anders Grauers, Magnus Karlström, Sonja Tidblad Lundmark och Anders Nordelöf, alla aktiva inom SHC.

Boken är den andra delen i e-bokserien Systems perspectives on…  som ges ut av Chalmers Energy Initiative vid Chalmers tekniska högskola. Tanken är att böckerna ska fungera som bakgrundskälla inom forskarvärlden och i samhället.

Läs Systems Perspectives on Electromobility >> 

Läs mer om bokserien >>