Nya metoder för körcykler – ett kraftfullt verktyg för fordonsutveckling

fredag, maj 29, 2015

PRESSMEDDELANDE Forskare vid Linköpings universitet har tagit fram nya metoder för att generera och omforma körcykler. Metoderna gör det lättare för biltillverkare att utforma drivlinan så att utsläpp och bränsleförbrukning minimeras.  – Ett kraftfullt och effektivt verktyg för fordonsutveckling, säger Peter Nyberg som presenterar metoderna i sin avhandling.

En körcykel simulerar ett fordons hastighet vid olika tider under en given rutt och används av biltillverkare för att mäta bränsleförbrukning och utsläppsnivå och optimera styrningen av drivlinan. Testvärdena används av försäljare för att ange bränsleförbrukning, samt vid beräkning av fordonsskatt.

Peter NybergEffektivt verktyg för framtidens fordon
Peter Nyberg är doktorand i Fordonssystem vid Linköpings universitet. I sin avhandling presenterar han metoder för att bland annat generera representativa körcykler – det vill säga cykler som speglar verkliga förhållanden – och förändra befintliga cykler så att de uppfyller speciella villkor. Metoderna går att kombinera för att få testresultat som är lättare att jämföra.

-De körcykler som används idag håller inte alltid måttet, säger Peter Nyberg, och för framtidens fordon kommer de att vara omoderna. Metoderna vi har tagit fram utgör ett kraftfullt och effektivt verktyg för fordonsutveckling.

Nytt steg för fordonsteknologin
För att optimera styrningen av drivlinan i fråga om robusthet och känslighet behöver man jämföra flera likvärdiga körcykler på samma fordon. Att utforma körcykler med speciella villkor är ett nytt steg inom fordonsteknologin och innebär att sådana jämförelser nu kan göras snabbare och ge mer tillförlitliga resultat. Peter Nyberg förklarar:

– För att göra en körcykel mer krävande för fordonet att följa har man tidigare till exempel skalat upp den i fråga om tid eller hastighet, eller repeterat samma körcykel flera gånger. Med våra metoder kan man utgå från en befintlig körcykel i en databas och skapa nya, som har samma egenskaper i de lägen man vill studera. Om ett antal sådana olika men likvärdiga körcykler ger olika testresultat till exempel i fråga om bränsleförbrukning kan man göra en betydligt effektivare och mer tillförlitlig analys av orsakerna än vad som varit möjligt tidigare.

Linköping University Vehicle Lab
Körcyklerna kan följas i en chassidynamometer, som här i fordonslabbet på Linköpings universitet. Bild: Linköpings universitet

För att generera körcykler har forskarna har använt sig av en matematisk modell, en så kallad Markovkedja, vars parametrar är skattade från verklig körning. Omformningen av körcyklerna har gjorts som ett optimeringsproblem där man kan formulera olika krav på körcykelns egenskaper.

Öppnar för mer detaljerade studier
Möjligheten att omforma detaljer i körcykeln öppnar för mer ingående studier av olika fordonstyper. Exempelvis kan man studera i vilken mån en hybridbil är beroende av inbromsningsenergin eller anpassa en körcykel för en konceptbil som inte kan följa en standardcykel. I takt med att vårt körbeteende förändras på grund av förändringar i infrastrukturen och fordonsflottan kommer man också att se ett ökat behov av nya körcykler inom fordonsindustrin.

OM PROJEKTET
Peter Nyberg presenterar sin avhandling ”Evaluation, Generation, and Transformation of Driving Cycles” den 10 juni 2015 i Hus B, sal Visionen på Linköpings universitet.

Projektet ”Drive cycles” är en del av Svenskt el- och hybridfordonscentrum och bedrivs i två olika doktorandprojekt, det ena vid Linköpings universitet och det andra vid Chalmers tekniska högskola.

Deltagare i projektet vid Linköpings universitet:
Peter Nyberg, doktorand
Prof. Lars Nielsen, handledare
Docent Erik Frisk, bitr. handledare

Kontakt
Peter Nyberg, Linköpings universitet
013 – 28 6624
petny@isy.liu.se

Text: Emilia Lundgren