Nya rön om hur klimatsystemets drift påverkar bilens energiförbrukning

tisdag, juni 14, 2016

Med en ny modell som kombinerats med en körcykel har Chalmersforskaren Filip Nielsen för första gången kunnat visa att det är i mellanliggande temperaturer som ett fordons klimatsystemet får störst påverkan på energiförbrukningen. Detta berätts i en artikel på Chalmers.se.

Klimatsystemet i bilen är en av faktorerna som har en effekt på bränsleförbrukningen i en bil men som historiskt sett fått mycket lite uppmärksamhet från forskare. Industridoktoranden Filip Nielsen på Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för installationsteknik, forskar inom klimatisering av bilkupén i syfte att minska energiförbrukningen. Han har tagit fram en systemmodell för klimatsystemet som han kombinerat med en körcykel kopplad till var Volvo-bilar säljs i världen och vilka temperaturer de körs i. Metoden har gett möjlighet att undersöka energiåtgången och vad olika energibesparande åtgärder får för effekt.

Filip Nielsen är medlem i SHCs doktorandnätverk.

Läs artikeln på Chalmers.se >>