Presentationer från ”Energy Management and Hybrid Powertrain Dimensioning”

måndag, maj 19, 2014

Ett varmt tack till deltagarna i det välbesökta seminariet på Chalmers den 8 maj 2014!

Några av presentationerna finns tillgängliga nedan:

Electromobility studies using convex optimization, Bo Egardt, Chalmers (2113 KB)

Combined design and control optimization of hybrid vehicles, Nikolce Murgovski, Chalmers (724

Real-time energy management of the Volvo V60 PHEV based on a closed-form minimization of the Hamiltonian, Viktor Larsson, Chalmers (4523 KB)