Projektet är avslutat

Ageing and Li-ion battery cell testing – in relation to materials properties

Projektet har bedrivits som ett samarbete mellan Uppsala universitet, Chalmers och KTH

Läs rapporterna:

Chalmers >>

Uppsala univeristet >>

KTH Royal Institute of Technology >>