Decision support for implementing electric buses in public transport

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Anders Grauers, Chalmers

Partners:  Blekinge Tekniska Högskola