Projektet är avslutat

EMC and safety studies on electric road systems

För att möjliggöra en övergång till elektricitet som den primära energikällan för vägfordon, är laddning vid parkering inte tillräckligt. Vid längre körsträckor blir batterierna orimligt stora och dyra, och laddningen fordrar antingen extremt hög effekt eller mycket lång laddningstid. Laddning över natten kan bara bidra i begränsad utsträckning till energibehovet hos till exempel långdistanslastbilar.

En lösning är laddning under körning, även kallad ”dynamisk laddning”, ”slide-in-laddning” eller ”elektriska vägsystem” (på engelska ”Electric Road Systems” förkortat ERS). Sådan laddning kan exempelvis ske genom att energi tillförs elektriska motorfordon via strömförande spår, på ett sätt som liknar tunnelbanornas treskenssystem. Utvecklingen av ERS är idag snabb, med flera alternativa lösningar i olika stadier av utveckling och behov av att bygga kunskap på detaljnivå.

Lars Lindgren, forskare vid Lunds universitet, intresserar sig särskilt för radiostörningar och eventuella säkerhetsproblem i ett elektriskt vägsystem. Ett av problemen han undersöker är hur snö och smuts kan påverka radiostörningar från elektriska vägsystem med banor nära marknivå. Studierna görs både teoretiskt, i laboratorier vid Lunds tekniska högskola och genom fullskaleexperiment på Volvos testbana.

– Ett av de intressanta problemen är att ledande energiöverföring till fordon i rörelse bygger på någon form av glidande kontakt, säger Lars Lindgren. Störningar i kontakten, till exempel smuts, kommer att skapa ljusbågar vilket kan vara en källa till radiostörningar. Dessa frågor hanteras exempelvis när det gäller elektriska tåg, men det stora antalet vägfordon och andra skillnader gör det önskvärt att studera problematiken specifikt i samband med ERS.

– ERS gör det möjligt för alla trafikformer att övergå till elektricitet som primär energikälla, fortsätter han. Ett ekonomiskt sätt att kontinuerligt förse fordon med energi på alla större vägar skulle minska behovet av bensin och andra flytande bränslen radikalt, utan dagens höga kostnader och begränsningar i räckvidd. Med ett sådant system kan vägtrafiken drivas med förnybara källor som vindkraft, vilket kommer att minska CO2-utsläppen drastiskt.

Projektet EMC and safety studies on electric road systems är en del av Svenskt hybridfordonscentrum (SHC)  och utförs vid  Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Ladda ner rapporten: EMC and Safety Studies on Electric Road Systems (157 KB)