Energiförsörjningsalternativ för elektrifierade bussystem

Helelektriska bussystem ses som en möjlighet att minska emissioner, buller samt beroende av fossilt bränsle. Bussystemen kan ha olika energilager som försörjs med energi på olika sätt, t.ex. vid stillastående, under rörelse eller med batteribyte. Olika demonstrationsprojekt pågår runt om i världen för att testa olika tekniker men en metodik för att analysera dessa alternativ bland annat utifrån ett totalkostnadsperspektiv saknas.

Huvudmålet med projektet är att genom forskning vidareutveckla en metodik som används för robust och ekonomiskt fördelaktig dimensionering av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik i ett komplext linjenät med variation i bussflöden. Tanken är att den utvecklade metodiken skall kunna användas för jämförelser mellan olika elektrifierade fordonssystem vid planering av flera sammanlänkade linjer eller ett helt linjenät.

Partners: Göteborg Energi Nät AB, Viktoria Swedish ICT, Chalmers, Västra Götalandsregionen, Lindholmen Science Park, AB Volvo

Finansiering: Demoprogrammet för elfordon/Energimyndigheten samt in-kind från parterna.

Projektet pågår: 2016-2017