Fast charging of large energy-optimized Li-ion cells for electrified drivelines

Trots snabb teknikutveckling inom batteriteknik åldras batterier för el- och hybridfordon fortfarande alltför snabbt, speciellt vid snabbladdning. Detta gäller speciellt för stora energioptimerade celler som är utvecklade för rena elfordon och för tunga laddhybrider. Detta projekt syftar till att

a) kvantifiera och karaktärisera åldringen som funktion av driftsvillkor, celldesign och cellkemi.
b) skapa modeller för de dominerande åldringsmekanismerna och bygga in dessa i fysikaliskt baserade cellmodeller för stora energioptimerade celler
c) identifiera lämpliga batterityper samt ge rekommendationer för livslängdsoptimering vid snabbladdning

Projektet är ett brett samarbete inom Svenskt El- och Hybridfordonscentrum, tema Energilagring,  där samtliga deltagare bidrar för att säkerställa teknisk och vetenskaplig höjd.

Partners
Chalmers, KTH, Uppsala Universitet, AB Volvo, Scania CV AB, Volvo Cars. Projektet bedrivs inom SHCs ramverk.

Projektet finansieras av Batterifonden och av parterna.

Läs mer

Unikt samarbete om snabbladdning av e-fordon >>