Fault detection and increased reliability of a 3.3 kW on-board battery charger for PHEVs

En snabbladdarstation kan ladda ett bilbatteri på 5-10 minuter, men sådana stationer är dyra och skrymmande. ABB’s 50 kW snabbladdarstation har en vikt på 400 kg och dimensionen 760x525x1900 mm. Kostnaden för en dylik laddare är omkring en halv miljon sek. Senaste tidens framsteg rörande komponentutveckling och designverktyg gör det möjligt att ha en högre effekttäthet vilket ger en mindre storlek och vikt. Halvledare baserade på kiselkarabid (SiC), magnetiska material baserade på Nanokrystallin teknik och moderna designverktyg som FEM-beräkningsprogram är exempel på sådana framsteg och verktyg. Dessa framsteg möjliggör konstruktioner med effekttätheten så hög som 1 kW/liter, vilket är en avsevärd reduktion i laddarens volym, vikt och på klång sikt även priset (på grund av lägre materialförbrukning). Syftet med detta projekt är att designa, simulera, samt bygga och avrapportera en konceptprototyp av en ultrakompakt kostnadseffektiv snabbladdarstation med en effektnivå på 50 kW.

Relaterade projekt

Visa alla projekt