FFI Electromobility

Sedan 2010 har FFI-parterna drivit ett gemensamt projekt med syfte att fortgående identifiera och formulera strategiskt viktiga forsknings- och utvecklingsbehov för svenska aktörer inom området Electromobility. I projektets regi drivs flera delprojekt och utredningar som ska underbygga forsknings- och utvecklingsagendan. Exempel på sådana aktiviteter är omvärldsanalys, kompetensinventering, provresurs- och behovsinventering samt studier av incitamentsystem. Projektet har också fungerat som katalysator för flera horisontella ansökningar till FFIs program inom området.

Projektets definition av begreppet Electromobility är:

Koncept, teknologier och infrastruktur för fordon där framdrivning helt eller delvis sker med hjälp av en elektrisk drivlina syftande till energieffektivisering eller för att använda el från elnätet.

Definitionen innefattar hybridfordon, laddhybrider, elfordon samt fordon och system med kontinuerlig överföring av elenergi. Projektet begränsar sig till vägfordon och arbetsmaskiner.

SHC leder projektet och är ansvarig för styrgruppen. I styrgruppen ingår AB Volvo, Fordonskomponentgruppen, Scania, Volvo Personvagnar, Energimyndigheten, VINNOVA, Trafikverket, Viktoriainstitutet och BIL Sweden. Utredningsresurser i projektet är bl.a. Viktoriainstitutet, Innovatum och Chalmers.

VINNOVA FFI Electromobility hemsida >>

Omvärldsanalyser:

Omvärldsanalys – Svenska roadmap initiativpdf

Omvärldsanalys – Teknikgrupp, energihanteringpdf

Omvärldsanalys – Elektriska drivsystempdf

Omvärldsanalys – Trådlös laddning av elfordonpdf

Omvärldsanalys – Elsäkerhetpdf

Omvärldsanalys – Bränslecellerpdf

Omvärldsanalys – Elvägarpdf

Omvärldsanalys – Energilagerpdf

Omvärldsanalys – Induktiv laddning och hälsoeffekterpdf