Fördjupad förståelse av användarbeteenden vid partiell elektrifiering av miljöanpassad bilpark

Projektet är associerat till SHC.

Kontakt: Christofer Sundström, Linköpings universitet.

Partners: Linköpings universitet, VTI, Chargestorm, Tekniska verken i Liköping, VCC, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Akademiska hus