High Temperature Lithium Batteries (HT-LiB): From Fundamental Science to Vehicle Integration

Lämpliga energilager för de höga effektuttag som krävs för den mest effektiva hybridiseringen av tunga fordon har varit ämnet för en förstudie inom SHC baserat på fordonsimplementationskraven, energilagret i sig och de fundamentala begränsningarna hos batterimaterialen.

Från detta föreslås en radikalt ny teknologi; ett högeffektslitiumbatteri med en arbetstemperatur på ca 80-110°C (HT-LiB) med löfte om: i) ett reducerat kylsystem på fordonet, ii) snabbare ur- och uppladdning av batteriet, iii) högre effektuttag möjliga och iv) nya materialval möjliga för både kostnadsbesparingar och unik IP. Riskerna ligger primärt i kallstartsproblematiken och den okända effekten (och oförutsägbarheten) för livslängden på battericellnivå.

Alla frågeställningarna bemöts i fyra subprojekt som inkluderar såväl direkt akademi/industri gemensam forskning som naturainsatser. Projektet är en direkt produkt av en förstudie 2012-13 inom Tema 3 inom SHC.

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Patrik Johansson, Chalmers

Partners: Chalmers tekniska hörskola, Uppsala universitet, Lunds universitet,  Scania,  AB Volvo