Projektet är avslutat

Investigation of user behavior for partially electrified environmentally adopted carpool

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Christofer Sundström, Linköpings universitet

Partners: LiU, VTI, Chargestorm, Tekniska verken i Linköping, VCC, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Akademiska hus