Projektet är avslutat

Kostnadsanalys av elektriska fordonsdrivsystem

Elektriska traktionssystem i fordon ger den grundläggande funktionen framdrift, men har potential att även fylla en del andra funktioner. Termiska, magnetiska, elektriska, mekaniska, geometriska, ekonomiska mm krav begränsar möjliga utföranden. Samtidigt är relationen mellan dessa begränsningar och funktionskrav såsom max- & medeleffekt, livslängd eller multifunktionalitet varken helt utredda eller sammanställda.

Syftet med detta projekt är att starta en dialog mellan drivlineexperter och eldrivsystemexperter om vad som är kostnadseffektiv balansering av kraven på eldrivsystemen i en drivlina. Eldrivsystemexperterna skall i görligaste mån sätt grova prislappar på olika funktioner, inkluderande andra funktioner än framdrift. Drivlineexperterna skall koppla dessa till både fordonskostnad och kundvärden. Ur detta identifieras var det finns potential att öka kostnadseffektiviteten genom ändrade krav och nya elmaskinlösningar.

Projektet kommer att öka förståelsen och förmågan hos både industri och akademi att ställa rätt krav på de elektriska drivsystemens utformning. Resultaten förväntas också blir underlag för vidare utvecklings och forskningsprojekt.

Ladda ner rapporten: Cost Analysis of Electric Drive System (2 MB)