Kunskapsuppbyggnad kring additiv tillverkning av elektriska maskiner för el- och elhybrid-fordon

Det är idag tydligt att additiv tillverkning (AT) (”3D-printning”) kommer att tillämpas inom ett brett spektra av industriella applikationer inklusive många inom fordonsindustrin. Viktiga skäl till detta är att AT möjliggör att nyckelkomponenter kan tillverkas med kraftigt reducerade mängder av restmaterial och med färre arbetsmoment jämfört med konventionella tillverkningstekniker.

Målet med detta projekt är att kartlägga den internationella verksamheten kring området additiv tillverkning (AT) av magnetiska och elektriskt konduktiva elmaskinkomponenter för el- och elhybridfordon. Utöver detta skall existerande nationella satsningar inom området AT kartläggas. Det övergripande målet är att den kunskapsuppbyggnad som genereras inom projektet skall kunna fungera som ett underlag för planering och koordination av verksamhet planerad inom framtida större forskningsansökningar (t.ex. inom FFI-programmet).