Projektet är avslutat

Life-Long Battery Control

Projektet är associerat till SHC.

Kontakt på SHC: Torsten Wik, Chalmers

Partners: VCC, Chalmers