Projektet är avslutat

Li-ion batteries in electric vehicles

Hur beter sig batterier i elektriska fordon under körning? I det här projektet använder sig forskarna av statistiska inlärningsmetoder för att bättre förstå prestationen hos litium-jonbatterier. Målet är att övervaka batteripackets hälsotillstånd ombord, utan några driftstopp, förberedelser eller extrautrustning.

– Vi vill minska avståndet mellan fältstudier och labbtester genom att hitta ett sätt att virtuellt tillämpa standardiserade labbtester för prestanda  på data från fältstudier, förklarar Verena Klass som har forskningen som sitt doktorandprojekt. På så sätt kan vi ta reda på hur batteriet ”känner sig” under körning.

– Forskningsområdet är helt nytt för oss, tillägger handledaren Mårten Behm. Det har inte ens undersökts av andra forskare, så vi bryter faktiskt ny mark med det här projektet.

Verena klass öppnar klimatskåpet.
Ovan: Verena Klass öppnar klimatskåpet. Här brukar batterierna förvaras under experiment för att temperaturen säkert ska gå att kontrollera. Foto: Henrik Lundgren

Forskningen utförs i samarbete med industrin, främst Volvo Cars som bidrar med data och battericeller från fordon i verklig drift. Det viktigaste resultatet hittills är att man utvecklat en metod som kan uppskatta batteriets prestandamått, som till exempel intern resistans, utifrån vanliga loggdata som ström och spänning.

– Det vore roligt om vår metod kunde tillämpas i en elbil, säger Verena Klass. Hittills har den bara testats på loggdata off-line, men ett implementeringsprojekt är under utveckling.

Om utnyttjandet av batteripacket optimeras, leder det till längre livslängd för litium-jonbatterier.  Som följd kan elektriska fordon bli intressantare som alternativ till bilar med förbränningsmotor. Verena Klass, som i grunden är kemist, anser att utnyttjandet av elektrokemi i bränsleceller och batterier är ett viktigt bidrag till hur vi kan leva mer miljövänligt.

– Jag tycker om tillämpad forskning, där man lätt kan se en medverkan till lösningen av verkliga problem, säger hon.

Läs mer:

Elbilbatteriers hälsa kan beräknas under körning >>

Ladda ner rapporten: State-of-health estimation of lithium-ion batteries in electric vehicles (166 KB)

Publikationer

V. Klass, M. Behm, G. Lindbergh, J. Electrochem. Soc. 159 (2012), A1856-A1860.

V. Klass, M. Behm, G. Lindbergh, ECS Transactions 41 (2012), 1-11.