Metodik för analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem

Projektet är associerat till SHCs verksamhet.

Kontakt på SHC: Anders Grauers, Chalmers

Partners: AB Volvo, Lindholmen Science Park, Viktoria Swedish ICT