Modellering av hybriddrivlina och avgasefterbehandlingssystem

Drivlina och avgasefterbehandlingssystem för tunga hybridfordon designas och utvecklas enligt samma principer som för konventionell tunga fordon, oftast var för sig. Drivlinan för att få bra bränsleekonomi och avgasefterbehandlingssystemet för att uppfylla gällande emissionslagstiftning. Detta leder till bränsleineffektivitet på grund av att motorn måste användas mer än nödvändigt för att få tillräckligt hög temperatur i avgasefterbehandlingssystemet för bra effektivitet.

För att förbättra effektiviteten på systemet behövs sofistikerade metoder som tar hänsyn till hela systemet och som optimerar systemprestandan. För detta används oftast modellbaserade metoder, då det ger både flexibilitet och anpassningsbarhet till konfigurationen, i detta fall hybridfordonet och tillhörande avgasefterbehandlingssystem.

Modellbaserade metoder behöver som namnet indikerar modeller av systemet. Projektets mål är, således, att utveckla matematiska modeller som kan användas som stöd vid design av drivlinesystemet och avgasefterbehandlingssystemet.

Projektet drivs av Linköpings Universitet (LiU), som är huvudsökande, i form av ett projektarbete i samarbete med Chalmers tekniska högskola (Chalmers), AB Volvo och Scania. Detta kombinerar expertis och teknologier på AB Volvo och Scania med akademisk kunskap inom modell-baserad utveckling på LiU och Chalmers. Projektet är tänkt som ett förstudieprojekt till ett större projekt, doktorandprojekt, inom Integrerad hybriddrivline- och avgasefterbehandlingssystemdesign och reglering, med tänkt finansiär FFI Energi & Miljö samt SHC.